Parafia Lisów
 Parafia Matki Bożej Królowej Polski   w Lisowie
  PIERWSZA   OGŁOSZENIA   HISTORIA   FOTOGRAFIE   CARITAS   KONTAKT   LINKI


CARITAS w PARFII


  KONTO PARAFIALNEGO ZWSPOŁU CARITAS Caritas naszej parafii założył konto w banku w Skołyszynie. Numer konta
21862710372003500342280001

  Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas w Lisowie przedstawione w czasie wizytacji kanonicznej 26.03.2009r
Rok 2009 to czwarty rok działalności Parafialnego Zespołu Caritas w Lisowie. Dokładna data powstania to 6 czerwiec 2005 roku, kiedy to zachęcone przez naszego proboszcza ks.Stanisława Szajnę i jedną z parafianek p.Władysławę Syzdek zebraliśmy się na pierwszym spotkaniu. Chęć pracy w charytatywnym zespole wyraziło początkowo 8 pań. Na zebraniu organizacyjnym wybrano zarząd koła. Przewodniczącym i duchowym kierownikiem został Ks. proboszcz Stanisław Szajna, a jego świeckim odpowiednikiem P. Władysława Syzdek, wtedy też wybrano osoby na funkcje skarbnika i sekretarza. Mieliśmy to szczęście, że średnio na rok do pracy w zespole przystępowała kolejna osoba i na chwilę obecną mamy razem 13 osób. Są to następujące osoby: Ks. Stanisław Szajna, Władysława Syzdek, Stanisława Goleń, Zofia Szańska, Maria Wójcik, Maria Wszołek, Agata Furmanek, Irena Sikora, Renata Lelko, Maria Sokołowska , Zofia Kuś, Kinga Mika oraz Anna Idzik. Wiedzieliśmy, że CARITAS to praktyka realizowania nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu, ale w naszym życiu parafialnym była to nowość.Na pierwszych spotkaniach wytyczaliśmy cele naszego działania czyli świadczenia miłosierdzia chrześcijańskiego poprzez m.in.
- pomoc osobom potrzebującym wsparcia materialnego i duchowego
- rozpoznawanie różnorakich potrzeb bliźnich i możliwości pomocy
- mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia i dzielenia się swymi dobrami.
Atmosfera na naszych spotkaniach, które od początku do dziś odbywaja się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca jest wyjątkowa. Po wspólnej Eucharystii omawiamy różnorakie bieżące sprawy, planujemy program pracy na najbliższy okres. Dyskutujemy na tematy związane z życiem religijnym i o jego pogłębianiu oraz innych ważnych sprawach życia parafii, w którym to życiu członkinie koła starają się aktywnie uczestniczyć.
Jeżli chodzi o realne niesienie pomocy potrzebującym w naszej społeczności czyli uboższym rodzinom, rodzinom wielodzietnym, chorym, cierpiącym i samotnym oraz ofiarom zdarzeń losowych to jest ona następująca:
1. wydawanie otrzymanej z diecezjalnej Caritas a pochodzącej z unijnych rezerw żywności, wśród otrzymanych artykułów były: ryż, mąka, makaron, mleko, cukier, ser topiony
2. przygotowywanie dla dzieci z uboższych rodzin i służby liturgicznej paczek mikołajkowych - rozdajemy corocznie ok.70 takich paczek
3. organizowanie co roku z okazji Światowego Dnia Chorego spotkania przy kawie i ciastku poprzedzonego wspólna Mszą Świętą, bądź odwiedzanie chorych z tej okazji w domach.
4. finansowe wspomaganie indywidualnych potrzeb chorych i potrzebujących przykładowo celem zapłaty za lekarstwa, zapłaty za dojazd na leczenie, pomoc na leczenie, na zakup żywności czy zapłata rachunku za energię itp.
Fundusze na ten cele pozyskiwane są
- ze sprzedaży tzw. "chlebków miłości", czyli różnego rodzaju drobnych wypieków przygotowywanych przez nasze panie i poświęcone na Mszy św. w dzień Matki Bożej Zielnej 15 sierpnia. - nasze finanse wspomagają datki wrzucane do skarbonki Caritas znajdującej się w naszym kościele - oraz co miesięczne składki od członków Parafialnego Koła Caritas.
To co rokrocznie wypracowywał nasz zespół w całości przeznaczać na charytatywne cele. Działalność naszej parafialnej Caritas opiera się też na stałych ogólnopolskich akcjach z inicjatywy CARITAS POLSKA: - wigilijne dzieło pomocy dzieciom
- wielkopostna skarbonka
- wielkanocny baranek
- tydzień miłosierdzia
- akcje na rzecz ofiar światowych katastrof i inne.
Bardzo ważną sprawą jest przygotowywanie się do działania czyli formacja wolontariuszy.

Okazjami z których chętnie korzystają członkinie koła, aby jak to się mówi "naładować akumulatory":
- dekanalne formacyjne spotkania Parafialnych Zespołów Caritas w Jaśle
- diecezjalne rekolekcje dla członków Caritas w Myczkowcach
- patronalne święto Caritas w Niedzielę Miłosierdzia Bożego
- udział w pielgrzymkach i odpustach
- czynny udział w nabożeństwach roku liturgicznego i pielęgnowanie polskiej tradycji katolickiej w szczególności należy podkreślić przygotowywanie procesji i ołtarzy na Boże Ciało i tworzenie wieńcy dożynkowych na uroczystość MB Zielnej, kiedy to członkinie koła chętnie się udzielają, a w szczególności przewodnicząca koła p.Władysława Syzdek.

W przyszłości chcemy kontynuować dotychczasową pomoc oraz podejmować nowe wyzwania, a wszystkim czyniącym dobro za zrozumienie, hojność i modlitwę składamy przy tej okazji szczere i serdeczne Bóg Zapłać.

  O Caritas <
Pochylenie się nad człowiekiem ubogim, chorym, poniżonym należy do najważniejszych tradycji Kościoła katolickiego. Niesienia bezinteresownej pomocy uczy nas sam Pan Jezus. To On wkroczył między prostych ludzi, aby dawać nadzieję, przywracać zdrowie, a nawet życie. Odpowiedzia współczesnego chrześcijanina na powszechny kult siły i bogactwa, który wiąże sie z odtrąceniem ludzi słaabych i pozostawieniem ich własnemu losowi, powinny być solidarność i ofiarność.
Caritas Polska jest duszpasterska instytucją charytatywną Episkopatu Polski. W stosunku do Caritas diecezjalnych pełni rolę pomocniczą. Zorganizowana jest na zasadzie w pełni autonomicznych organizacji diecezjalnych. Tworzy ją 39 Caritas diecezjalnych z centralami w stolicach diecezji. W skład Caritas diecezji wchodzą placówki prowadzone przez centralę oraz Caritas parafialne. Diecezjalna centrala Caritas ma siedzibę w stolicy diecezji. Jest to zazwyczaj niewielki zespół ludzi. Centrala posiada własne biuro oraz prowadzi wyspecjalizowane placówki pomocy.
Zadania diecezjalnej centrali Caritas:
- świadczenie bieążącej pomocy potrzebującym;
- zakładanie i prowadzenie placówek pomocy;
- organizowanie struktur Caritas (ogniw niższych szczebli) w postaci okręgów, kół, a przede wszystkim Caritas parafialnych;
- formacja i edukacja pracowników charytatywnych;
- organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność charytatywna.
W ramach Caritas diecezji obok diecezjalnej centrali Caritas i jej placówek istnieje również drugi, w znacznej mierze niezależny nurt pracy na szczeblu parafialnym. Caritas parafialna jest podstawowym ogniwem Caritas. Oba nurty - "centralny" i "parafialny" - wzajemnie się uzupełniają i oddziałują na siebie. Działalność na szczeblu centralnym umożliwia realizację zadań zakrojonych na wiekszą skalę. Centrala diecezjalna wnosi wkład koordynacyjny i formacyjny (delegaci grup parafialnych spotykają się regularnie z dyrektorem diecezjalnym, odbywaja wspólne rekolekcje itp.). Z drugiej strony społeczne zaangażowanie Kościoła bez podłoża w postaci działających na najniższym szczeblu wolontariuszy stałoby się w dużej mierze fasadowe. Wystarczy wskazać na fakt, że liczba osób potrzebujących, do których Caritas dociera w parafiach, nieporównanie przewyższa liczbę osób objętych działalnością central diecezjalnych. Wolontariusze z parafii stanowią też dla bardziej złożonych czy wyspecjalizowanych form działania Caritas bezcenny rezerwuar ludzki i środowisko wychowawcze. W praktyce zadania charytatywne na szczeblu parafialnym realizowane są często przez "parafialne zespoły charytatywne", które powstały przed przywróceniem do życia Caritas Kościoła. W niektórych diecezjach dokonał się, a w większości trwa proces utożsamiania się tych zespołów z Caritas.
Caritas parafialna zostaje ustanowiona decyzją dyrektora Caritas diecezjalnej. Na czele Caritas parafialnej stoi każdorazowo proboszcz parafii, który działa poprzez swojego świeckiego zastępcę. Członkowie parafialnych oddziałów Caritas są wyłącznie wolontariuszami. Do zadań Caritas na szczeblu parafii należy:
- mobilizacja charytatywna wspólnoty parafialnej - rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy
- świadczenie pomocy potrzebującym
- współpraca z diecezjalną centralą Caritas, z właściwym terytorialnie okręgiem Caritas, a także z innymi Caritas parafialnymi
- formacja i edukacja pracowników i wolontariuszy
- organizowanie zbiórek i kwest na cele działalności charytatywnej.
Środowiskowymi odpowiednikami zespołów parafialnych są koła Caritas. Z obecnej praktyki znane są zwłaszcza koła szkolne, do których należą uczniowie. Pracują oni charytatywnie pod kierunkiem wychowawcy lub nauczyciela.


Caritas w Lisowie

Parafialny Zespół Caritas w Lisowie rozpoczął swoją działalność 6 czerwca 2005 roku. W kole pracuje 12 osób, przewodniczącą jest Władysława Syzdek. Praca skupia sie głównie na pomocy dla potrzebujących. Rozprowadzane są dary w postaci artykułów spożywczych dla rodzin wielodzietnych i potrzebujących. Co roku przygotowywane sa paczki mikołajkowe dla dzieci.
Dla pozyskania funduszy członkinie koła przygotowują bułeczki tzw. chlebki miłości, które rozprowadzane są tradycyjnie w święto Wniebowzięcia NMP. Pamięcią objęci są chrzy odwiedzani corocznie i zapraszani na spotkania, które organizowane są z okazji Dnia Chorych. Organizowane są też spotkania opłatkowe, na które program artystyczny przygotowuje młodzież szkolna.
W miarę możliwości wspomagamy potrzebujących drobnymi zapomogami. Co roku reprezentanci koła uczestniczą w rekolekcjach w Myczkowcach oraz w spotkaniu członków Parafialnych zespołów Caritas dekanatu Jasło. Jest to okazja, aby zaczerpnąć pomysły do dalszej pracy.
< /div>

  Parafialny Zespół CARITAS
Parafialny Zespół CARITAS w Lisowie składa serdeczne podziękowanie za wsparcie naszej charytatywnej akcji podczas rozprowadzania tzw.chlebków miłości.
Stokrotne Bóg zapłać wszystkim osobom wrażliwego serca za okazaną życzliwość i ofiary pieniężne złożone w ubiegły piątek, a także za każdą ofiarę, którą wrzucacie do skarbonki Caritas znajdującej się w naszym kościele. Szczęść Wam Boże.

  Wniebowzięcie NMP
Tradycyjnie w dniu poświęcenia ziół Parafialny Zespół CARITAS będzie rozprowadzał chlebki miłości. Proszę, aby każda rodzina nabyła taki chlebek, by później podzielić się nim w domu. Złożona dowolna ofiara będzie przeznaczona na pomoc dla potrzebujących. Serdecznie zapraszamy o przyłączenie sie do tej akcji, pamiętając jednocześnie, że nie jest to zwykła sprzedaż. Wspierającym dzieła Caritasu składamy serdeczne Bóg zapłać.

  Wielkopostne Rekolekcje Parafialnych Zespołów CARITAS Myczkowce 22-24 luty 2008r.

"Niech waszym ideałem będzie zrobić w życiu jak najwięcej dobrego,a potem umrzeć w Panu bez pieniędzy i bez długów, ale z wielkim snopem zasług w ręku."
   Św.Józef Sebastian Biskup

"Znam wszystkich biednych i chorych we wsi, pomagam i odwiedzam ich."
   Bł. Karolina Kózka

Jak co roku CARITAS Diecezji Rzeszowskiej w swoim osrodku w Myczkowcach (już po raz dwunasty) zorganizowała rekolekcje dla członków Parafialnych zespołów CARITAS. Udział w takich rekolekcjach jest doskonałym sposobem na pogłębianie duchowości chrześcijańskiej i pozwala nabrać sił do dalszego niesienia pomocy ubogim i potrzebującym.
W II turze rekolekcji, których uczestnikami byli wolontariusze z zachodnich dekanatów diecezji rzeszowskiej brało udział ok.200 osób. Odbyły się one w dniach 22-24 luty 2008r. Nauki i konferencje rekolekcyjne wygłosł ks.prof.dr hab. Andrzej Zwoliński z Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa.Myślą przewodnią wygłaszanych konferencji była: żywa miłość w codziennym posługiwaniu najbardziej potrzebującym. Niektóre konferencje ksiądz Profesor poświęcił także sektom, magii, masonerii oraz innym zagrożeniom we współczesnym świecie zwracając swoją uwage na umiejętność odczytywania znaków mających znaczenie przy rozpoznawaniu sekt itp.
Do odprawiających wielkopostne rekolekcje przyjechał Ks. Bp. Edward Białogłowski, który przewodniczył niedzielnej Eucharystii oraz udzielił wszystkim uczestnikom błogosławieństwa na dalszą posługę potrzebującym.
W ramach rekolekcji odbyły się dyskusyjne spotkania dotyczące praktycznych zadań w działalności zespołów CARITAS, kiedy to uczestnicy rekolekcji dzielili sie wiedzą, spostrzeżeniami i doświadczeniem z pracy w swoich środowiskach.
Odbył się też wykład o programach pomocowych Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykład o możliwości pozyskiwania środkow unijnych na lata 2008-2013 przez Parafialne Zespoły CARITAS wygłosił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie p. Andrzej Burnat.
Więcej informacji o programie na internetowych stronach www.efs.gov.pl .